Strukturovaná kabeláž

Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. se zabývá montáží a instalací strukturovaných kabeláží, které zahrnují obsáhlou řadu nestíněných a stíněných metalických kabeláží Cat. 5, Cat. 6 a Cat. 7. Všechny nabízené systémy a výrobky splňují a překračují ratifikované průmyslové standardy ISO, EN a TIA.

Všechny níže nabízené systémy mají možnost certifikace.

1. MOLEX PREMISE NETWORKS - systém Power Cat

výrobce : MOLEX Inc. - www.molexpn.cz

MOLEX PREMISE NETWORKS je s více než 20-ti lety zkušeností, výrobce kabeláží s nejdelší tradicí na světovém trhu. Výrobní jednotky globální společnosti Molex a divize Molex PN jsou rozmístěny v USA, Evropě i Asii.

MOLEX PREMISE NETWORKS dodává úplná řešení síťové kabeláže s jediným dlouhodobým cílem - ochranou integrity zákaznických dat. Pro dosažení tohoto cíle vyvíjí a vyrábí inovativní produkty pro přenos hlasu, dat a obrazových signálů. Rozsáhlá řada produktů zahrnuje široké portfolio UTP, STP a produktů technologie optických vláken. Díky technologické dokonalosti mají všechny tyto výrobky vynikající jméno. Parametry veškerých produktů splňují nebo dokonce překračují požadavky stanovené všemi známými průmyslovými standardy včetně ISO 11 801, EN50173 a EIA/TIA 568B.

Autorizovaná produktová záruka (APW) vyjadřuje garanci MOLEX PREMISE NETWORKS na všechny komponenty kabeláže z produkce MOLEX PREMISE NETWORKS, kterým zaručuje funkčnost při obvyklém používání po dobu 25-ti let. Podmínkou udělení této záruky je dodržení všech instalačních zásad pro kabeláž, a proto se aplikuje na systém datové kabeláže instalované buď certifikovaným systémovým partnerem nebo certifikovaným instalatérem.

Certifikovaná systémová záruka (CSW) odráží stabilitu datové kabeláže i její generickou povahu a vynikající technické parametry i systémové rezervy. Vyjadřuje ručení za technické vlastnosti celého instalovaného systému se všemi jeho paprsky nezávisle na použitém protokolu. Garantuje schopnost kabeláže zachovávat po dobu 25-ti let vlastnosti definované normami EN 50173, ISO 11801 a EIA/TIA 568B. Společnost MOLEX PREMISE NETWORKS tuto záruku poskytuje pouze na instalace provedené certifikovanými systémovými partnery MOLEX PREMISE NETWORKS.

Firma MOLEX PREMISE NETWORKS přichází na trh s novým systémem pod názvem Laser Stream umožňujícím okamžitou nebo následnou instalaci optické kabeláže do připravených trubiček (Microduct). Toto řešení je možno použít v areálových páteřních optických rozvodech nebo v rozvodech horizontálních označovaných jako „fibre on the desk". Další novinkou firmy MOLEX PREMISE NETWORKS je systém REAL TIME.

Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. je certifikovaným instalatérem MOLEX PREMISE NETWORKS, což je nejvyšší stupeň kvalifikace zaručující poskytnout zákazníkovi komplexní garanční program firmy MOLEX PREMISE NETWORKS.


Kabeláže MOLEX PREMISE NETWORKS, které jsou instalovány v souladu s instalačními doporučeními Molex PN a získaly buď APW nebo CSW, jsou schváleny certifikátem ČTÚ k použití jako komunikační systém v majetku účastníka, který je možno přímo i nepřímo připojit k JTS veřejných telefonních a telekomunikačních rozvodů.

2. MOLEX PREMISE NETWORKS - systém MIIM

výrobce : MOLEX Inc. - www.molexpn.cz

MIIM™, součást řešení APLMM (Advanced Physical Layer Lifecycle Management), je revoluční systém umožňující kompletní správu fyzické vrstvy při současné integraci s nástroji pro správu sítí. Pro správce informačních technologií je tak zajištěna kompletní viditelnost informací o fyzické vrstvě, jejímž výsledkem je výkonnější a efektivnější správa sítí.

MIIM

Řešení APLLM svým uživatelům díky využívání kombinace softwaru, elektroniky a produktů strukturované kabeláže umožňuje sledování a správu jejich investic od fáze plánování, přes návrhy, zajišťování dodávek, instalaci, přesuny, rozšiřování a změny sítě až po případný upgrade infrastruktury, a pokrývá tak celý životní cyklus. V současném hektickém podnikovém prostředí je úspěch společností závislý na schopnostech IT oddělení poskytovat uživatelům spolehlivou konektivitu životně důležitých síťových prvků, kdy jsou do nástrojů usnadňujících monitorování sítě, správu síťových prvků a plánování a realizaci zakázek investovány obrovské finanční prostředky.

Systém MIIM™ je ucelené řešení pokročilé správy fyzické vrstvy, které se zaměřuje na vylepšenou správu sítě a její zabezpečení, na správu majetku a na zvýšenou produktivitu a viditelnost informací. Řešení MIIM umožňuje nejen správu přesunů, rozšíření a změn sítě a správu pracovních příkazů, ale navíc nepřetržitě monitoruje a mapuje fyzickou vrstvu – včetně neporušenosti kabelů od telekomunikační místnosti až po konečnou datovou zásuvku, detekuje připojení/odpojení síťových zařízení, porovnává reálně nasazené prvky sítě s jejich návrhem a umožňuje technikům realizaci pracovních příkazů pomocí řízeného propojování. Klíčovým rozdílem je schopnost řešení MIIM sledovat stav fyzických kanálů i za hranicemi rozvodných skříní, až na vzdálených pracovištích.

Řešení MIIM od společnosti Molex je tím nejucelenějším řešením pro správu fyzické vrstvy s množstvím jedinečných funkcí zajišťujících úplnou viditelnost informací pro správce informačních technologií.

Nejdůležitější charakteristiky řešení MIIM:
 • Nepřetržitě monitoruje fyzickou vrstvu včetně kabelů, přepínačů a síťových zařízení.
 • Ověřuje neporušenost horizontálních kabelů až po datové zásuvky na pracovištích, detekuje přerušená spojení a poruchy izolace. Dokáže detekovat přerušení horizontálního kabelu a přerušená spojení mezi propojovacím kabelem a uživatelskými počítači.
 • Porovnává reálně nasazené prvky sítě s jejich návrhem a zvýrazňuje veškeré odchylky.
 • Nepřetržitě monitoruje přítomnost zařízení připojených do datové zásuvky na pracovišti, a to i v případě, kdy je zařízení vypnuté. Lze nakonfigurovat výstrahy upozorňující personál na neoprávněné odpojení zařízení nebo na neoprávněné pokusy o připojení k síti.
 • Dotazování připojených zařízení řízené událostmi zajišťuje poskytování aktuálních informací ze všech zařízení připojených ke všem datovým zásuvkám.
 • Usnadňuje správu zakázek, včetně plánování a zaznamenávání přesunů, rozšíření a změn sítě a včetně ověřování správného provádění pracovních příkazů.
 • Umožňuje řízené propojování, kdy jsou na propojovacích panelech umístěny diody LED, které indikují porty s nevyřízenými pracovními příkazy.
  • Jednoduchost řešení MIIM

   Řešení MIIM bylo od samého základu navrženo s cílem zachování jeho jednoduchosti – jednoduché pro techniky, jednoduchá instalace a jednoduché používání. Bez potřeby speciálních propojovacích kabelů, speciálních vstupně-výstupních kabelů nebo LCD obrazovek a díky okamžité funkční integraci s ostatními nástroji pro správu sítí jsou náklady na nasazení řešení MIIM výrazně nižší než je tomu v případě systémů „inteligentního propojování“, které jsou v současné době na trhu.

3. NETWORK GROUP - MODNet

výrobce : NETWORK GROUP - www.networkgroup.cz

Kabelážní systém MODnet nabízí ucelenou řadu produktů pro řešení metalických datových rozvodů ve strukturovaných kabelážích. V rámci instalace jednoho systému doporučujeme využít celé portfolio produktové řady MODnet, aby byl optimalizován výkon a spolehlivost celého systému. Strukturovaný kabelážní systém MODnet je systém od nějž můžete očekávat vysokou kvalitu a užitnou hodnotu za rozumnou cenu.

Systém MODnet nabízí:

 • metalické kabeláže
 • pro kategorii 5e
 • pro kategorii 6
 • pro kategorii 6A

4. BRAND-REX - systém Millennium

výrobce : BRAND-REX LIMITED - www.brand-rex.com

BRAND-REX je výrobce kabeláží s dlouhodobou tradicí. Hlavní výrobní závod je ve Velké Británii a marketinkové a obchodní části firmy sídlí ve Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Skandinávii a na Středním Východě.

Systém Millenium nabízí:

 • metalické kabeláže
  • GigaPlus - pro kategorii 5e
  • CAT6Plus - pro kategorii 6
  • CAT7MediaPlus - pro kategorii 7
  • VOICE
 • optické kabeláže
  • MFOS
  • MICROBLO
  • Blolite
 • kabelový management
  • SMARTPatch
Millennium je ideálním řešením v poměru cena/výkon a je řešením pro budoucí aplikace.

5. REICHLE & DE-MASSARI - systém Freenet

výrobce : REICHLE&DE-MASSARI AG - www.rdm.com

Švýcarská firma REICHLE & DE-MASSARI je vedoucím světovým výrobcem telekomunikačních kabelážních systémů pro LAN, WAN i SOHO aplikace. Od svého vzniku v roce 1964 se profiluje jako jeden z nejvíc inovativních dodavatelů systémových kabelážních řešení. Filozofií společnosti je nabízet produkty nejvyšší kvality, cenově efektivní a uživatelsky příjemné. Celosvětovou působnost zajišťuje síť poboček a distributorů. S jejich pomocí jsou budovány dlouhodobé partnerské vztahy s projektanty, konzultanty, systémovými integrátory a instalačními firmami.

Novinkou v nabídce REICHLE & DE-MASSARI od října 2004 jsou datové zásuvky typu Tango v nestíněném i stíněném provedení. Předností těchto zásuvek je snadná instalace, vysoká kvalita, atraktivní design, kompatibilita s ostatními prvky REICHLE & DE-MASSARI (záslepky, dvířka, apod.)

6. NEXANS - systém Essential, LANmark

výrobce : NEXANS - www.nexans.com

S označením NEXANS je spjato více než 100 let pokroku a inovací. Kořeny společnosti sahají až k roku 1897. Stávající společnost NEXANS vznikla z původní Societe Française des Câbles Électriques, postupným přechodem přes CGE a Alcatel.

Společnost NEXANS zaujímá celosvětově přední místo ve vývoji a výrobě kabelů a kabelážních systémů. Toto seskupení vyrábí rozsáhlou řadu kabelů, jak s měděnými vodiči tak i s optickými vlákny, určené jak pro výstavbu infrastruktury průmyslového stavebnictví, tak i pro speciální technologie. Kabely a kabelážní systémy NEXANS se vyskytují v každé oblasti lidské činnosti, počínaje telekomunikacemi a energetickými sítěmi až po letecký průmysl, kosmický výzkum, motorová vozidla, železnice, budovy, chemický průmysl, lékařské aplikace atd. NEXANS je přímo aktivní ve 28 zemích a komerční aktivity má v 65 zemích světa. NEXANS poskytuje komplexní, integrované řešení všech typů kabelážních rozvodů.

7. PANDUIT - systém PAN-NET

výrobce : PANDUIT Ltd. - www.panduit.com

Společnost PANDUIT byla založena v USA v roce 1955 a velmi rychle se stala významnou společností na trhu komunikačních technologií. Základní ideou firmy se od jejího vzniku stal nepřetržitý inovační proces a bezprecedentní důraz na kvalitu. Dodržování těchto principů přineslo velmi rychle své ovoce. Firma se etablovala na svém segmentu trhu a v současnosti je PANDUIT uznávaný jako jeden z hlavních výrobců produktů pasivní vrstvy komunikačních systémů. Ústředí firmy PANDUIT se nachází v Tinley Parku na předměstí Chicaga (USA). Výrobní kapacity jsou rozmístěny na několika místech USA, ale také ve Velké Británii, Německu, Itálii, Kostarice a Singapuru. Díky svým obchodním zastoupením a distributorům je firma schopna poskytovat svým zákazníkům nejen rychlé dodávky, ale i přesnou a odbornou pomoc.

Společnost PANDUIT je výrobcem širokého sortimentu pasivních komponent jako je třeba systém kabeláže PAN-NET, systém instalačních žlabů PAN-WAY, označovací systém PAN-MARK či systémy organizačních prostředků PAN-CODE nebo PAN-TY.

Firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. provádí montáže a instalace strukturovaných kabeláží i jiných systémů, např. LYNX, KELine, SOLARIX, SecuNet, apod.

Kromě metalických kabeláží firma SPOJMONT Brno, spol. s r.o. provádí montáže a instalace optických horizontálních i vertikálních kabeláží v budovách, dále pak areálové optické kabeláže a metropolitní optické sítě.

Mimo výše uvedených firem jsou používány k budování optických sítí produkty firem OPTOKON Jihlava - www.optokon.cz, AVENET Brno (AMP) - www.avenet.cz, apod.